Slip ud af tristessen med hjælp fra en psykolog

03 februar 2021
Astrid Pedersen

Føler du, at du hænger fast i en sump af negativitet og sur stemning? Det er ikke så sært. Mange mennesker døjer med nedtrykthed i disse tider. Og hvis du vil undgå at denne sindsstemning udvikler sig til en decideret depression, er det klogt at søge professionel hjælp – for eksempel hos en psykolog.

Hvordan arbejder en psykolog?

Når en psykolog udøver terapi kan det ske efter flere forskellige modeller. Mange psykologer anvender den behandlings form som kaldes for kognitiv terapi.

Ved kognitiv terapi forstås en terapi retning inden for hvilken de psykiske problemer anskues som reaktioner på negative tankemønstre og uhensigtsmæssige handle mønstre samt problematiske måder hvorpå klienten forholder sig til de negative følelser.

Kognitiv terapi er løsnings orienteret og kan eksempelvis gå ud på indlæring af nye måder at forholde sig til problemerne på gennem aktive handlinger. På den måde kan klienten tage kontrol over måden hvorpå han eller hun forholder sig til sine negative tanker og derved foretage en omstrukturering af disse. Der kan være elementer af adfærds regulerende terapi eller aversions terapi ind over, hvor klienten bliver nødt til at presse sig selv for at foretage sig ting han eller hun ellers ville undgå.

En nyere retning inden for psykologisk terapi er metakognitiv terapi. Metakognitiv terapi tager ikke udgangspunkt i tankernes indhold og forholder sig ikke til om negative tanker er gode eller dårlige. Metakognitiv terapi handler om at acceptere at vi alle sammen har negative tanker i ny og næ.

Det vigtige er at man ikke dvæler ved det negative hvorved man skaber grobund for den triste og nedtrykte sindsstemning, men i stedet komme ud af den nedad gående spiral, så man kan komme videre i mere konstruktive baner. Og her kan en psykolog være til stor hjælp.

Lars Bjarnø er din psykolog på Frederiksberg – læs mere på larsbjarno.dk.

Flere Nyheder